De energieaudit: een grondige doorlichting van het energieverbruik in uw woning

Sinds 2005 kan u als particulier op eigen initiatief een energieaudit laten uitvoeren in uw woning. Het verslag van de audit bevat een vrijblijvend advies over waar, hoeveel en op welke manier u efficiënt energie kan besparen. Een dergelijke energieaudit kan enkel uitgevoerd worden door een erkende energiedeskundige EAP (type B). Zo bent u zeker van een correcte en kwaliteitsvolle doorlichting van de energiehuishouding van uw woning.

Wat is een energieaudit?

 • De energieaudit is een grondig onderzoek van het energieverbruik in uw woning.
 • De energieaudit geeft u inzicht in
  • uw verwarmingssysteem
  • de isolatie van uw woning (vloer, muren, dak, deuren en vensters)
  • het sanitair warm watersysteem.
 • U krijgt bovendien een lijst met energiebesparende maatregelen op maat van uw woning (met technische informatie over de correcte uitvoering ervan).
 • Het rapport geeft u ook een inschatting van het rendement van de investeringen, rekening houdend met de Vlaamse premies en fiscale steun.

Deze energieaudit is vooral interessant voor gezinnen met kleine of grote renovatieplannen.

Wie kan de energieaudit uitvoeren?

Enkel een erkende energiedeskundige EAP (type B) mag een energieaudit uitvoeren. U vindt de lijst met energiedeskundigen type B op de website van het Vlaams Energieagentschap.

Waar vind ik meer informatie?

Surf naar de website Energiesparen.be van het Vlaams Energieagentschap.

Hoe verloopt de energieaudit?

De energiedeskundige komt bij u thuis langs om uw woning energetisch in kaart te brengen.

De energiedeskundige:

 • analyseert de bestaande muren, deuren en vensters.
 • bekijkt in welke mate uw woning geïsoleerd is.
 • gaat na hoe u uw woning verwarmt en welk systeem u hebt voor sanitair warm water.

U kan het bezoek ter plaatse vergemakkelijken door volgende documenten klaar te leggen:

 • uw facturen van gas, stookolie, elektriciteit
 • eventuele facturen of technische informatie van vroegere ingrepen op energievlak (dakisolatie, vernieuwen stookketel of boiler, …)
 • een schets van de buitenkant van uw woning met opgave van de afmetingen van alle buitengevels, deuren, ramen,…

De energiedeskundige:

 • voert de verzamelde gegevens in software in en bereidt het adviesrapport voor.
 • bezorgt u het rapport dat bestaat uit drie luiken:
  • een algemeen deel
  • toelichting bij de mogelijke verbeteringen m.b.t. de muren, dak en vensters
  • toelichting bij de mogelijke verbeteringen m.b.t. de verwarmingsinstallatie en de warmwaterproductie
  • optioneel: toelichting bij ventilatie en zomercomfort
 • bezorgt u eveneens zijn factuur, samen met een fiscaal attest. Dit fiscaal attest wordt samen met een kopie van de factuur opgenomen in de bijlage van uw belastingsaangifte van het jaar volgend op de uitvoering van de energieaudit.