Wat is het energieprestatiecertificaat? (EPC)
Het energieprestatiecertificaat is een verplicht document dat mogelijke kopers of huurders informeert over de energiezuinigheid van een woning. Op basis van het EPC kan u de energiezuinigheid van woningen vergelijken. Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw, maar heeft een louter informerende taak.
Wat staat er in een energieprestatiecertificaat?
Het EPC bevat:

  • een kengetal (of energiescore), dat de energiezuinigheid van het gebouw weergeeft. Het kengetal is uitgedrukt in Kwh/m² en drukt uit wat het jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning. Het kengetal wordt op een kleurenbalk (van groen naar rood) geplaatst.
  • energiebesparende adviezen die de koper of huurder informeren over mogelijke energiebesparende investeringen.
  • een aantal administratieve gegevens, zoals gegevens van de energiedeskundige, informatie over premies, …

U vindt een voorbeeld van een EPC voor een bestaande woning op de website van het VEA.
Het  EPC is 10 jaar geldig.

  • Als het gebouw opnieuw verhuurd of verkocht wordt en het EPC is nog geldig, dan moet u geen nieuw EPC laten opmaken.
  • Als u in de woning intussen maatregelen heeft doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, dan kan u er baat bij hebben om een nieuw EPC te laten opmaken. Het nieuwe EPC zal dan een betere score geven.

Wie kan een EPC opmaken?
Het EPC wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige:

  • voor woningen en andere gebouwen: een erkende energiedeskundige type A.
  • voor publieke gebouwen: een interne of externe erkende energiedeskundige.

Hoe wordt een energieprestatiecertificaat opgemaakt?
De opmaak gebeurt via een softwareprogramma dat door het Vlaams Energieagentschap (VEA) ter beschikking wordt gesteld. Na een inspectie van het gebouw voert de energiedeskundige in het softwareprogramma de nodige gebouwgegevens in.

  • Voor woningen wordt het EPC berekend op basis van een aantal eigenschappen van het gebouw (zoals de gebruikte isolatiematerialen en de aanwezige verwarmingsinstallatie). Hier wordt enkel rekening gehouden met de gebouweigenschappen. Het werkelijke verbruik van de gebruiker heeft geen invloed op de berekening.
  • Voor publieke gebouwen wordt het EPC berekend op basis van het verbruik van elektriciteit, stookolie, aardgas of andere energiebronnen. Die gegevens moeten gedurende exact een jaar worden bijgehouden.