Mag ik een beroep doen op een energiedeskundige uit Nederland om een EPC te laten opmaken?
Neen, de energiedeskundige moet de opleiding tot energiedeskundige type A uit België gevolgd hebben. Om EPC’s te kunnen opmaken, moet de energiedeskundige ook beschikken over een token of elektronische identiteitskaart.
In Nederland noemen ze het EPC een EPA (energie prestatie advies). Die adviezen worden opgemaakt door gecertificeerde EPA-adviseurs.

Moet een onbewoonbaar verklaarde woning ook een EPC hebben als het verkocht wordt?
Neen, een onbewoonbaar verklaarde woning moet geen EPC hebben.

Moet ik voor de verhuring van mijn vakantiewoning of appartement (bijvoorbeeld aan zee) ook een EPC hebben?
U moet een EPC hebben:

 • in geval van gewone huur, voor zover het gaat over een verhuur over een periode van meer dan twee maanden.
 • in het geval van woninghuur (woninghuur is van toepassing op een woning die voor de huurder zijn hoofdverblijfplaats is).

Belangrijk!! Concreet betekent dit dat vakantiewoningen, waarvan de huurovereenkomsten voor minder dan twee maanden worden gesloten, niet over een EPC dienen te beschikken.

Wat moet ik doen als ik een EPC wil laten opmaken, maar niet tijdig een energiedeskundige type A vind die tijd heeft om een EPC te komen opmaken?
In dat geval moet u een aantal documenten kunnen voorleggen die bewijzen dat u inspanningen geleverd hebt om in orde te zijn met de regelgeving (bijvoorbeeld e-mails, contactgegevens, prijsaanvragen,…).

Hoe gebeurt de inspectie voor de opmaak van het EPC concreet?
De energiedeskundige komt ter plaatse de woning inspecteren. Hij kijkt daarbij naar

 • het dak
 • de muren
 • de vloer
 • de ramen
 • de deuren
 • de gebruikte isolatiematerialen
 • de verwarmingsinstallatie…

Daarna stopt de energiedeskundige alle gegevens in een speciaal softwareprogramma om de energiescore te berekenen en het EPC op te maken. Hij ondertekent dan het EPC en overhandigt het aan de eigenaar van de woning.

Welke documenten kan ik klaarleggen wanneer de energiedeskundige het EPC komt opmaken?
Hoe meer documenten u kan klaarleggen, hoe gemakkelijker de energiedeskundige het EPC kan opmaken. Deze documenten zijn niet verplicht. De energiedeskundige kan ook een inspectie uitvoeren zonder deze documenten, maar het maakt het werk van de energiedeskundige gemakkelijker. De energiescore zal bovendien correcter zijn wanneer de energiedeskundige de exacte waarden van deze documenten kan overnemen.

 • de EPB-aangifte (als u er een hebt)
 • een vroeger afgeleverd energieprestatiecertificaat
 • standaardlastenboek sociale huisvestingsmaatschappij (indien van toepassing)
 • subsidieaanvragen Vlaamse overheid
 • originele facturen van een geregistreerd aannemer
 • originele facturen van bouwmaterialen en van verwarmingsinstallaties
 • technische documentatie van de verwarmingsinstallaties
 • ‘as built’-plan dat aangeeft hoe uw huis effectief gebouwd is. Dit kan afwijken van het ontwerpplan dat de architect oorspronkelijk ontworpen had.
 • vaststellingen uit werfverslagen
 • foto’s die genomen werden tijdens het bouwproces

Kan ik het EPC aftrekken van mijn belastingen?
Neen, u kan de kostprijs van het EPC niet inbrengen in uw belastingaangifte.

Mag de kostprijs van het EPC worden doorgerekend aan de huurder?
De Vlaamse overheid legt hier geen regelgeving op. Als huurder zal u zich moeten wenden tot de eigenaar van de woning.

Kan ik mijn huis toch verkopen als ik geen EPC heb?
Ja. U kan als verkoper wel een boete krijgen van het Vlaams Energieagentschap (VEA), wanneer u geen EPC hebt. De boete bedraagt minimaal 500 euro en maximaal 5000 euro.

Is het EPC dat bij nieuwbouw afgeleverd wordt, hetzelfde als het EPC dat opgemaakt wordt bij de verkoop en verhuur van bestaande woningen?
Neen. Het EPC bij nieuwbouw en grote verbouwingen bevat andere gegevens dan het EPC bij verkoop en verhuur. Ook het uitzicht is anders:

 • EPC dat afgeleverd wordt bij nieuwbouw en verbouwing:
  • geeft het E-peil van de woning weer op een schaal van 1 tot 100 (in plaats van een ander kengetal).
  • bevat geen foto.
 • Belangrijk! Het EPC dat afgeleverd wordt na nieuwbouw en verbouwingen kan wel gebruikt worden bij de verkoop en verhuur van de (nieuwgebouwde of verbouwde) woning. In dit geval moet u geen nieuw EPC laten opmaken, als het EPC nog geldig is.

Als u dus een EPC voor nieuwbouw gekregen hebt, dan kan u dat EPC ook gebruiken wannneer u uw woning later wil verhuren of verkopen (binnen de geldigheidstermijn van 10 jaar). In dit geval moet u geen nieuw EPC laten opmaken.

Wat is het verschil tussen het EPC en de energieaudit?
Het EPC:

 • wordt opgemaakt door een energiedeskundige type A.
 • is verplicht bij de verkoop en verhuur van een woning.
 • kan niet worden ingebracht in uw belastingaangifte.

De energieaudit:

 • wordt uitgevoerd door een energiedeskundige type B.
 • is niet verplicht, maar kan vrijwillig uitgevoerd worden.
 • kan wel worden ingebracht in uw belastingaangifte.
 • is duurder dan het EPC.
 • bevat een grondige doorlichting van de woning.

De energieaudit heeft dus niet dezelfde functie als het EPC. Wanneer u een energieaudit hebt laten uitvoeren, en u wil dan uw woning verhuren of verkopen, dan moet u toch een EPC laten opmaken door een energiedeskundige type A.